Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades que siguin en el seu cas demanats i que voluntàriament ens proporcionin els interessats seran incorporades als fitxers automatitzats dels quals el Napoleón Armengol S.L. és titular i responsable, i seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull aquesta llei, no sent utilitzats per a finalitats diferents excepte consentiment previ dels interessats.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten la inclusió dels mateixos i el seu tractament informatitzat o no amb el tal que puguin ser utilitzats per Napoleón Armengol S.L. amb una finalitat comercial, de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, o la que es determini específicament en cada cas, autoritzant expressament a Napoleón Armengol S.L. així com a l'extracció, emmagatzematge i segmentació per tal d'adequar les informacions comercials al perfil particular, llevat que l'interessat manifesti oposició. Napoleón Armengol S.L. podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota relació comercial per tal de complir obligacions legals.

Napoleón Armengol S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garanteix que les dades personals seran tractades de forma confidencial, sense cessió sense previ consentiment.

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, oposició, rectificació, cancelacióny revocació de la seva autorització sense efectes retroactius dirigint comunicació escrita a Napoleón Armengol S.L. a l'adreça c / Pintor Joan Miró 12-14, P.I. Can Humet, Polinyà 08213 Barcelona, departament Protecció de Dades.

En el cas que els usuaris d'aquesta web han de proporcionar la seva adreça de correu electrònic per accedir a algun servei ofert podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació per aquesta via sempre que no sigui necessària per a la finalitat per a la que es va demanar el servei. Napoleón Armengol S.L. posarà en tot moment els mecanismes necessaris per a donar-se de baixa de qualsevol llista de correu electrònic.